Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

     Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 580/GP-BTTTT ngày 22. 11. 2017. Tạp chí ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, kỉ yếu của Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian qua. Mục tiêu của Tạp chí là tập hợp công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, kinh tế và quản trị nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.    

 

Chính sách về chuyên mục

Bài viết

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC SỨC KHỎE

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KINH TẾ - QUẢN TRỊ

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

Tổng biên tập

   Nguyễn Lộc

Email: nloc@ntt.edu.vn